Ποιοι είμαστε ;

Είμαστε μια ομάδα φίλων που κατοικούμε και δραστηριοποιούμαστε πολιτικά και κοινωνικά στο Χολαργό με παρόμοιους προβληματισμούς και οράματα. Κατά καιρούς και σε επίπεδο καφενείου εκφράζαμε την ανησυχία μας για τα τεκταινόμενα της Κεντροαριστεράς τόσο στη χώρα μας , όσο και στη γειτονιά μας. Αποφασίσαμε λοιπόν να γνωστοποιήσουμε στο διαδίκτυο αυτά που συζητούσαμε στο καφενείο , για να συμβάλλουμε με τον τρόπο μας στην ανάπτυξη και προώθηση της Συμμετοχικής Δημοκρατίας.

Πιστεύουμε ότι η ομάδα μας θα μεγαλώσει και με νέους φίλους εκτός της γειτονιάς μας , ώστε το blog μας να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα διαλόγου στο Διαδίκτυο, από το οποίο θα βγει κερδισμένος τελικά ο ίδιος ο πολίτης που θα συμμετέχει.

Τα κείμενα μας δεν θα είναι μόνο προϊόντα διαβούλευσης από το Διαδίκτυο, αλλά και συζητήσεων που ήδη έχουμε οργανώσει και θα συνεχίζουμε να οργανώνουμε στη γειτονιά μας για τους συμπολίτες μας, που δεν έχουν πρόσβαση στη Νέα Τεχνολογία. Από τη μια μεριά οι απόψεις που θα εκφράζονται ηλεκτρονικά στο blog αυτό θα μεταφέρονται σε αυτούς και θα συζητούνται και από την άλλη τα σχόλια, οι απόψεις και τα συμπεράσματα των συμπολιτών μας που θα εκφράζονται στις συγκεντρώσεις στη γειτονιά μας θα αναρτώνται με ευθύνη των διαχειριστών του blog.

Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Μπορούμε να γίνουμε κράτος ;

‘’ Πολλαπλασιαστές ‘’ και  ‘’επιβραδυντές  ‘’ ,στη Ελληνική πραγματικότητα.

 Φορολογικά έσοδα και εισπρακτικές διαδικασίες του Δημοσίου .

 Η  σύγχρονη Ελλάδα   έχει ένα ( Α.Ε. Π . ) * περίπου 185 δις .

 *( Το  Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν - Α.Ε.Π. (ή Gross National Product - GNP) είναι το Προϊόν ή Εισόδημα που αποκτούν οι κάτοικοι μιας χώρας, όποια και αν είναι αυτή.

Με άλλα λόγια είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών - υλικών και άυλων - που αποκτούν οι κάτοικοι μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους. Διαφέρει από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά το ότι συμπεριλαμβάνει και το Εισόδημα που απέκτησαν οι κάτοικοι μιας χώρας στο εξωτερικό ) , δηλαδή ο συνολικός πλούτος της χώρας.

Συνεπώς, όπως σε όλα τα κανονικά κράτη, τα φορολογικά έσοδα που εισπράττει το κράτος  υπολογίζονται σαν ποσοστό του Α.Ε.Π. .

Παράδειγμα , φορολογικά έσοδα  25% του Α.Ε.Π. στην Ελλάδα , είναι περίπου 46 δις.

Από αυτό το ποσοστό κρίνεται εάν σε ένα κράτος –σε σύγκριση με τα άλλα σύγχρονα κράτη -  υπάρχει υπέρ-φορολόγηση ή όχι ,ή …αν υπάρχουν αδικίες και πρέπει να διορθωθούν  .

Οι αδικίες και το αποτέλεσμα κρίνονται στο αν όλες οι πηγές και κατηγορίες εισοδημάτων  ή παραγώμενου πλούτου φορολογούνται αναλογικά με την συμβολή τους , στο Α.Ε.Π.

Στην Ελλάδα μας  ( όψιμη φεουδαρχία )* υπάρχουν κατηγορίες παραγόμενου πλούτου που εξαιρέθηκαν από την συμβολή τους στα φορολογικά έσοδα για διάφορους ιστορικούς πολιτικούς λόγους .  *( Εξ ου και η κρίση περί όψιμης φεουδαρχίας, γιατί μόνο στον μεσαίωνα ο φεουδάρχης  εξαιρούσε κάποιον από κάποιες υποχρεώσεις  ).

Η ανεπαρκής δημοσιογραφία , αναδεικνύει σωστά, την μεγάλη συνεισφορά στα φορολογικά έσοδα των μισθωτών και των συνταξιούχων απέναντι στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις .

Αγνοεί όμως,  από πραγματική  άγνοια ,ή ηλιθιότητα ,ή σκοπιμότητα , ότι ένα τμήμα του παραγόμενου πλούτου στην Ελλάδα  εξαιρείται παντελώς από την συνεισφορά του  στα φορολογικά έσοδα, με νόμους του σύγχρονου Ελληνικού πολιτικού συστήματος ( πελατειακό ).

 Συγκεκριμένα ο πρωτογενής τομέας δηλαδή  ο αγροτικός παραγόμενος πλούτος και ο ναυτιλιακός πλούτος στη Ελλάδα δεν φορολογούνται
Ε Ξ Α Ι Ρ Ο Υ Ν Τ Α Ι .

Με πρόχειρους υπολογισμούς αυτές οι δύο κατηγορίες πλούτου αποτελούν το 15 % του Ελληνικού Α.Ε.Π.

Δεν είναι φυσικό λοιπόν , να υστερούμε σε φορολογικά έσοδα σε σχέση με τα άλλα κράτη που φορολογούν όλες τις πηγές πλούτου στην χώρα τους  .

Επίσης  όταν  προσπαθούμε να αυξήσουμε τα φορολογικά έσοδα χωρίς την συνεισφορά όλων ,δεν  διαπράττουμε αδικίες έναντι κάποιων ;

Συνεπώς αν φορολογούνταν όλες οι πηγές πλούτου θα υπήρχαν μεγαλύτερα έσοδα στο κράτος με αποτέλεσμα να μειωθούν οι φόροι σε αυτούς που πληρώνουν υπερβολικά και έτσι να αυξήσουν το διαθέσιμο εισόδημα τους προς κατανάλωση και ταυτόχρονα  να βοηθηθεί η  περιβόητη ανάκαμψη.

Ένα άλλο προσφιλές θέμα των ΜΜΕ είναι Διαδικασίες είσπραξης και τα  ‘’εξοντωτικά ‘’ πρόστιμα .

Μέχρι σήμερα η είσπραξη των φορολογικών εσόδων επαφίονταν  στην ευαισθησία και την  συνείδηση των οφειλετών.

Όποιος είχε την καλή προαίρεση επισκέπτονταν τη εφορία και πλήρωνε ότι ήθελε Συνηθισμένο φαινόμενο - που όλοι γνωρίζουν -  ήταν ή ψευδής - χαμηλότερη δήλωση Φ.Π.Α. με παρότρυνση και των λογιστών και με την ρήση… άμα έρθει ό έλεγχος ( δηλαδή …ποτέ ) βλέπουμε  .., ’η …θα έρθει καμία περαίωση και θα …καθαρίσεις .

Τα τελευταία δύσκολα χρόνια αυτό έχει  ‘’ αντικατασταθεί  ‘’με τον εκφοβισμό ότι, …πλήρωσε γιατί σε περιμένουμε να σε εξοντώσουμε με πρόστιμα που δεν θα μπορέσεις να πληρώσεις …ποτέ .

Το αποτέλεσμα το ίδιο ,όποιος έχει φιλότιμο πληρώνει και στο λογαριασμό των εσόδων αυξάνονται τα βεβαιωμένα ‘’ ανείσπρακτα  ‘’και αρχίζουν νέες απειλές και εκφοβισμοί για ‘’κατασχέσεις’’

 Ειλικρινά κανένας ( δημοσιογράφος – πολιτικός ) δεν έχει δει και δεν ξέρει  ότι στα πολιτισμένα κράτη κανένας φορολογούμενος δεν καλείται και δεν προσέρχεται να πληρώσει τον φόρο του.   ( Μάλιστα σε συζητήσεις που είχα με κατοίκους άλλων χωρών μού έλεγαν , ότι αν τους καλούσε η εφορία τους , με χαρά θα εύρισκαν και αυτοί …κάποιο τρόπο να το αποφύγουν )

 Η είσπραξη των φόρων στα πολιτισμένα κράτη  γίνεται αυτόματα . 

 Η κάθε συναλλαγή σου καταγράφεται ηλεκτρονικά από το δημόσιο και το ποσό του φόρου παρακρατείτε στην πηγή και καταβάλετε αυτόματα και άμεσα  στο δημόσιο.

Αυτοί που τα εφαρμόζουν αυτά είναι από άλλο πλανήτη ;

Και είναι τόσο δύσκολο μετά από 3 χρόνια  ‘’βασανιστηρίων  ‘’να  ξεσηκώσουν και να εφαρμόσουν ένα τέτοιο σύστημα και στην Ελλάδα,  οι  φωστήρες που μας κυβερνούν ;

Αλλά εάν εφαρμόσουν κάποιο τέτοιο σύστημα πως θα συνεχιστεί  η ‘’συναλλαγή ‘’ και η ‘’ μίζα ‘’και το  ‘’γρηγορόσημο ‘’ .

Πώς θα συνεχιστεί η διαφθορά και ό παράνομος πλουτισμός ;

Πώς κάποιοι ,συνήθως αγράμματοι , αμόρφωτοι δημόσιοι λειτουργοί  και κομματικά τσιράκια θα πλουτίζουν ανέξοδα.

Πώς θα υπάρχει ‘’μαύρο ‘’χρήμα  για να συντηρεί αυτό το πολιτικό σύστημα.

Συνεπώς αν το κράτος εισέπραττε τους φόρους στην πηγή και αυτόματα, θα υπήρχαν πολύ περισσότερα έσοδα. Αυτό θα οδηγούσε σε μείωση της φορολογίας σε πολλούς και η  συνέπεια θα ήταν να υπάρξει σε αυτούς αρκετά μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη που θα δημιουργούσε κατανάλωση, αύξηση του παραγόμενου πλούτου , αύξηση των φορολογικών εσόδων και αύξηση της απασχόλησης .

Η σοβαρότερη συνέπεια θα ήταν, ότι θα επικρατούσε ο υγιείς ανταγωνισμός – αφού θα πλήρωναν όλοι – και δεν θα υπήρχαν άλλοι να πληρώνουν και άλλοι όχι. Αυτό θα ξεκαθάριζε την επιχειρηματικότητα και θα απέβαλε τα παράσιτα που την εμποδίζουν να αναπτυχθεί.

Ποια άλλη μεταρρύθμιση  μπορεί να είναι ποιο αναγκαία και ποιο ευεργετική για την οικονομία και τους πολίτες  από αυτήν ;

Επενδύσεις - Ανάπτυξη
Η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει ακόμη να αποκτήσει, ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ,  αν και πέρασαν 184 χρόνια από την ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους «Καταστροφή» χαρακτηρίζεται η ανυπαρξία κτηματολογίου, γιατί χωρίς αυτό «κανείς σώφρων επενδυτής δεν πρόκειται να αγοράσει γη και καμία τράπεζα δεν πρόκειται να δώσει δάνειο». Το Capital σημειώνει ότι το 1995 η Ελλάδα είχε εισπράξει 150 εκ. ευρώ από την ΕΕ για τη σύνταξη κτηματολογίου, αλλά δεν κατάφερε να το ολοκληρώσει με τις δικές της δυνάμεις.

«Όποιος θέλει να ξέρει σε ποιόν ανήκει ένα κομμάτι γης, θα πρέπει να οργώσει βουνά από έγγραφα. Ένας ολόκληρος στρατός από ειδικούς του κτηματολογίου, δημοσίους υπαλλήλους, δικηγόρους και συμβολαιογράφους βγάζει πολλά χρήματα από την ενασχόλησή του με αυτές τις πληροφορίες. »

Όλοι αυτοί είναι που ζουν από το ελληνικό χάος και δεν θέλουν να συνταχθεί κτηματολόγιο.

Δικαιοσύνη – Νομοθεσία – Θεσμικό Πλαίσιο

Στην Ελλάδα το ποιο σύντομο  ανέκδοτο  είναι …η σύντομη απονομή της δικαιοσύνης.

Οποιαδήποτε υπόθεση , ποινική , οικονομική , διοικητική πρέπει να περάσει τον ‘’λαβύρινθο ‘’ της γραφειοκρατίας  , μερικές απεργίες , μερικές καταλήψεις , μερικές ασθένειες των συνηγόρων ,και αν τελικά μετά από χρόνια παρθεί καμία απόφαση, …μπορεί να χαθεί στην ..δακτυλογράφηση ή στην ..ταχυδρόμηση ή να βρεί το υπεύθυνο να κάνει διακοπές στις …Σεϋχέλλες .

Βέβαια μπορεί να ‘’ δώσει ‘’ και εισιτήρια για το εξωτερικό σε όποιον μπορεί να χαλάσει την  ‘’ σούπα ‘’.( Βλέπε …Χριστοφοράκο )

Δικαστές και εισαγγελείς δεν έχουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και γραμματείες ούτε ειδικούς συμβούλους αλλά πρέπει να εξιχνιάσουν οικονομικά εγκλήματα σε μία παγκόσμιο- ποιημένη οικονομία των off shore .

Ούτε ηλεκτρονική διασύνδεση μεταξύ του υπουργείου δικαιοσύνης και των δικαστηρίων υπάρχει ! Άρα χρησιμοποιούμε την δακτυλογράφηση και την ταχυδρομική  αποστολή . Πάλι καλά που δεν χρησιμοποιούμε ….περιστέρια

Οι νόμοι και οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι παράγονται  κατά χιλιάδες , ώστε να μην τους γνωρίζει κανείς παρά μόνον αυτός που ωφελείτε από κάποιο παράνομο ‘’ παράθυρο ‘’.

 Αλλά και το ανώτερο θεσμικά νομοθετικό σώμα  , η βουλή,  είναι  ‘’χαρά οφθαλμών ‘’ .

  • Συστήνει επιτροπές για να εξετάσουν τα κρίσιμα θέματα – όπως εξοπλιστικές συμβάσεις - στις οποίες συμμετέχουν άσχετοι – χωρίς γνώσεις και την δυνατότητα πραγματικού ελέγχου - που ικανοποιούν τα υπαρξιακά τους προβλήματα .
  • Ψηφίζει ρουσφετολογικές τροπολογίες για την εξυπηρέτηση κάποιων συμφερόντων σε κάθε άσχετο νομοσχέδιο.
  • Οργανώνει εξεταστικές επιτροπές όπου άσχετοι με τα νομικά και ημιμαθής προσπαθούν να κουκουλώσουν την βρώμα των συναδέλφων τους .
  • Δίνει το βήμα σε δημαγωγούς και λαϊκιστές κάθε είδους να κάνουν εκ του ασφαλούς την ανέξοδη ‘’ ρητορική  ‘’τους επανάσταση , παραμυθιάζοντας τον λαό.
Αλλά  και ή επάρκεια  γνώσεων των βουλευτών είναι ‘’παροιμιώδης ‘’ . Ελέω του φοβερού εκλογικού νόμου έχουμε στην βουλή το καλύτερο δείγμα ,το απαύγασμα της Ελληνικής κοινωνίας

Παραδείγματος χάριν ,ολόκληρη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ διαθέτει μόνο έναν …οικονομολόγο και καλείτε να ανταπεξέλθει στα προβλήματα  που έχει φέρει η παγκόσμια οικονομική κρίση.
Έρχεται λοιπόν μία τρόικα και φτιάχνει ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής στη  Ελλάδα. Κάνει κάποιους υπολογισμούς και θεωρεί ότι είμαστε κανονικό κράτος !!

( Το τελικό πρόγραμμα το εφαρμόζουμε εμείς όπως θέλουμε – οριζόντιες περικοπές  αντί ουσιαστικές   παρεμβάσεις που θα διορθώνουν  το πρόβλημα . …Αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα.. )

Μετά από 2 χρόνια αντιλαμβάνεται ή τρόικα ότι , ο  ‘’πολλαπλασιαστής ‘’, κάποιος δείκτης που χρησιμοποιείτε παντού , στην Ελλάδα …δεν βγαίνει .

 Η αντιπολίτευση και τα  ΜΜΕ βρίσκουν την αφορμή και  ‘’ ξιφουλκούν ‘’ ενάντια στη τρόικα και τα  ‘’λάθη ‘’της . Βρίσκουν την  ευκαιρία να πουν ότι η τρόικα κάνει λάθος καιρός να φύγει και να συνεχίσουμε …όπως είμαστε . ..Χα .. Χα  …Χα.

 Πώς να λειτουργήσει κανονικά κάποιος παγκόσμιος οικονομικός  δείκτης σε μία οικονομία και ένα κράτος που δεν λειτουργεί …πουθενά …κανονικά  .

Εκτός από τον πολλαπλασιαστή η τρόικα έκανε ένα σοβαρότερο λάθος .

Δεν μελέτησε και δεν συμπεριέλαβε στις προτάσεις της για την  λύση του Ελληνικού προβλήματος τους   ε π ι β ρ α δ υ ν τ έ ς   της Ελληνικής πραγματικότητας , όπως αυτούς που ανέλυσα παραπάνω.

Το πολιτικό σύστημα που έφτιαξε όλους αυτούς τους επιβραδυντές το ήξερε και  σφύριζε και σφυρίζει  αδιάφορα .

Εμείς , οι νομοταγείς και συνεπείς φορολογούμενοι πολίτες  εξοντωνόμαστε αργά και σταθερά  ,οι οικονομικά αδύναμοι … εξαθλιώνονται  και η  οικονομία συνεχίζει  να

κ α τ α ρ ρ έ ε ι 

Τι άλλο χρειάζεται για να βρούμε τι πρέπει να γίνει ; τι πρέπει να κάνουμε ;

 Carthago delenda est.

Η Καρχηδόνα πρέπει να καταστραφεί.

Οι σημερινοί πολιτικοί σχηματισμοί το πολιτικό μας σύστημα είναι η  Καρχηδόνα της οποίας συμβάλαμε στην ανέγερση , είναι η δική μας Καρχηδόνα , διόλου αστραφτερή και ισχυρή όπως η φερώνυμη πόλη - κράτος.

Το   ε τ ο ι μ ό ρ ρ ο π ο   ο ι κ ο δ ό μ η μ α   μ α ς    κ α τ α π λ α κ ώ ν ε ι.

Το βρικολακιασμένο μεταπολιτευτικό σύστημα με τις ρουσφετολογικές παραφυάδες του έχει απλωθεί στη διοικητική μηχανή και απομυζά  κάθε ζωντανό κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας.

Οι κυβερνώντες άλλα ψηφίζουν, άλλα λένε ,άλλα κάνουν και για όλα φταίει η τρόικα.

Ηγετίσκοι της αντιπολίτευσης κοιτούν ανυπόμονα το ρολόι επιδιώκοντας την “ώρα μηδέν” της χώρας.

Ποια άλλη απόδειξη χρειάζεται ότι το σύστημα αυτό χρειάζεται να διαλυθεί στα εξ ων συνετέθη;

Οι περισσότεροι από τους πρωταγωνιστές του είναι μεγαλωμένοι στα κομματικά χοιροτροφία, άτομα ύψιστης ανικανότητας και ευθυνοφοβίας και άκρατου τυχοδιωκτισμού.
Φτώχια παντού. Όχι μόνο οικονομική, αλλά και ηθική, αξιακή. .

Δυστυχώς ως φαίνεται για να καταστραφεί ολοκληρωτικά η δική μας σάπια Καρχηδόνα, θα πρέπει πρώτα να καταστραφούν οι Καρχηδόνιοι.

Αντώνης Μανίκας


Οικονομολόγος - Οικονομικός Σύμβουλος

 Χολαργός 25-01-2014

Δεν υπάρχουν σχόλια: